“Belotten” as a card game that is often played where I come from. Different variants exist, but this is the version I grew up with. Some of the conventions are also included. However, the rest of this post is in Dutch. In the future I might provide an English translation, but for now there will only be a Dutch version.

Spelverloop

Start van het spel

 1. Er wordt met de klok mee gedraaid bij het overgaan van de beurt en bij het delen.
 2. Voor de kaarten gedeeld worden, moet ‘afgelangen’ worden. Dit houdt in dat de speler die in de vorige beurt gedeeld heeft (of zou hebben) de stapel kaarten willekeurig in twee verdeeld en het onderste op het bovenste gedeelte van de stapel legt.
 3. Delen van de eerste ronde gebeurt in twee stappen: eerst krijgen alle spelers 3 kaarten, gevolgd door 2 kaarten.
 4. De volgende kaart in de stapel wordt dan gedraaid. Dit is de geblikte kaart en duidt de troef aan in de eerste vraag ronde. Er wordt, vertrekkende van de speler die volgt op de deler, aan elke speler gevraagd of deze het spel wil starten in deze troef of niet. Indien niemand in de eerste ronde de troef neemt (en daarmee het spel start), wordt een tweede vraag ronde gehouden. Nu mag de troef vrij gekozen worden, maar de troef uit de eerste ronde mag niet meer genomen worden. Sla de volgende stap over indien iemand vraagt.
 5. Indien niemand vraagt, worden de kaarten verzameld en is het aan de volgende speler om te delen. Ga terug naar stap 1.
 6. Indien iemand vraagt, dan krijgt deze de ‘geblikte’ kaart, de overige kaarten worden verdeeld over de spelers. Iedereen krijgt er dus 3, behalve de vragende speler.
 7. Nu spelen twee koppels tegen elkaar. De koppels worden gevormd door de spelers schuin tegenover elkaar. Dit is het hele spel lang vast, en er mag geen (rechtstreeks) onderling overleg zijn tussen beide spelers. Na het einde van het spel wordt terug gestart vanaf stap 1.

Verloop tijdens het spelen

Afhankelijk van de situatie, zijn volgende regels te volgen:

 • Indien niet gevolgd kan worden (de speler niet meer beschikt over de kleur van de kaart die als eerste opgeled werd), dan moet deze speler de slag kopen indien de andere speleres deze slag (op dit moment) zouden binnen halen en hij nog troef heeft. Anders mag hij gooien wat hij wil.
 • Indien de kleur van de slag troef is, dan moet steeds boven gekocht worden (i.e. een hogere troef gegooid worden) indien de slag aan de tegenpartij is. Indien niet, koopt men ‘onder’ aangezien men de kleur van de eerste kaart moet volgen.
 • In de derde slag (en enkel in de derde slag) moet toon getoond worden om aan te geven dat de speler niet liegt. Het vermelden van het aantal opeenvolgende kaarten moet reeds in de eerste slag beuren, wanneer de speler aan beurt is. Hetzelfde geldt voor carré (zie verder).

Puntentelling

Afhankelijk van de soort kaart, zijn verschillende volgordes van toepassing (steeds van hoog naar laag):

Volgorde troef

Kaart Punten
V 20
9 14
1 11
10 10
H 4
D 3
8 0
7 0

Gewone volgorde

Kaart Punten
1 11
10 10
H 4
D 3
V 2
9 0
8 0
7 0

Deze volgordes bepaalen welke kaarten voorgaan op andere kaarten. Wie het eerst een bepaalde kaart speelt heeft de bovenhand. Verder gaat troef steeds voor op deze volgorde.

Toon

Kaart
1
H
D
V
10
9
8
7
Aantal opeenvolgende kaarten Punten
3 2
4 5
5 10
6 10
7 10
8 10

Opeenvolgende kaarten moeten van dezelfde kleur zijn.

Carré

Om carré te hebben, dient een speler 4 kaarten van dezelfde soort te bezitten. Afhankelijk van de soort kaarten, krijgt de speler extra toon.

Kaart Punten
1 11
V 20
9 14
andere 10
8 0
7 0

Speciale spelregels

 • Indien de tegenstand geen enkele slag gehaald heeft, krijgt het winnende kopel 25 ipv 16 punten, daarboven wordt nog de toon geteld.
 • Indien H en D in troef op dezelfde hand zitten, krijgt deze speler 20 punten extra (belot en rebelot moeten vermeld worden bij het spelen van resp. de eerste en tweede kaart). Dit moet dus niet getoond worden in de derde slag. Belangrijk is dat indien de speler belot/rebelot vergeet te vermelden, de punten niet uitgedeeld worden.
 • 1 meer uit bij 5,6,7 (geen speciale regel, maar een gevolg van afronding)
 • Indien toon van dezelfde waarde bij verschillende spelers, wordt winnende partij als volgt bepaald: als een van beiden in troef is, dan primeert troef, anders is het de speler die in de eerste slag het snelst aan beurt was. Enkel de winnende speler krijgt punten voor zijn toon, tenzij de andere deel uitmaakt van hetzelfde team.
 • Indien een speler toon en carré heeft, mag de carré niet in de toon zijn. Je moet kiezen: ofwel toon, ofwel carré. Bij belot en rebelot geldt dit niet.
 • Bij gelijke score (voor afronden!), krijgt vragende partij geen punten. De andere wel. De punten van de vragende partij worden bij de winnaar van het volgend spel bijgeteld.
 • Laatste slag is 10 extra punten waard.
 • Eerste slag mag herbekeken worden zolang de tweede niet gedraaid is (of er m.a.w. niet aan de derde slag begonnen is).
 • Zeuren (verteën) kost de vals spelende partij 25 punten. Het spel eindigt direct. Bij valse beschuldiging is het omgekeerd.
 • Spel eindigt bij het bereiken van 100 punten.

Puntenbereking

Niet alle punten wegen even zwaar door. De punten moeten als volgt opgeteld worden:

\text{punten} = \dfrac{\sum\text{punten gewone volgorde}}{10} + \text{punten carré} + \text{punten toon}

Voorbeeld 1

Team 1 heeft 65 punten, dan heeft het andere team 102 punten in gewone telling. Team 1 heeft belot/rebollot en 1 derde (drie opeenvolgende kaarten). Dan bekomen we volgende punten voor beide teams:

\begin{aligned} \text{punten}_1 &= \dfrac{65}{10} + 2 + 2 = 10.5 \\ \text{punten}_2 &= \dfrac{102}{10} = 10.2 \end{aligned}

Team 2 was de vragende partij, maar wegens \text{punten}_1 > \text{punten}_2krijgt team 1 alle punten; team 1 krijgt dus:

\dfrac{163}{10} + 2 + 2 \rightarrow 18 \text{ punten}

Voorbeeld 2

Beschouw dezelfde situatie als hierboven, maar neem nu aan dat team 2 een carré van de damen had, dan was de telling als volgt:

\begin{aligned} \text{punten}_1 &= \dfrac{65}{10} + 2 = 8.5 \\ \text{punten}_2 &= \dfrac{102}{10} + 10 = 20.2 \end{aligned}

Bijgevolg krijgt team 1 9 punten en team 2 20 punten.